Disclaimer

Copyright © 2020 KOI STORE HANDELEND ONDER VDH INTERNATIONAL B.V
Alle rechten voorbehouden. All rights reserved. Alle informatie op deze website worden merkrechtelijk, auteursrechtelijk en beeldrechtelijk beschermd. Dit geldt voor alle informatie, zoals teksten, lay-out, foto´s etc. Het is niet toegestaan om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koi Store.

Artikel 1. Inhoud

De inhoud en informatie van deze website is zorgvuldig samengesteld en ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Koi Store aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die mens of producten zouden kunnen lijden door gebruik van deze informatie.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Koi Store kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Koi-Store en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Koi Store aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Koi-Store worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Koi Store.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Koi-Store omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.